ความลับ ของ ความรัก! รักออกแบบได้จริง!

คู่รัก ที่จะประสบความสำเร็จในความรัก ต้องเป็น คู่กัลยาณมิตร คู่บุญ คู่บารมี … นั่น คือ รักแท้! ซึ่งมีอยู่จริง! แต่แล้วทำไมไม่เจอสักที ! lifecumentary มีคำตอบ !

ก็คงจะเป็นกันเกือบทุกคนทั่วโลกว่า ทำไมความรัก จึงไม่เป็นอย่างที่คิดที่ฝัน ที่หวังไว้อย่างหนึ่ง แต่มันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่ง สารพัดสถานการณ์ ที่ก็ไม่รู้ ความรัก, เรา, ใคร, หรือ ใคร จะเอาอะไรยังไง กันแน่ ?!

เอาละคะ ที่ผ่านมาจะเป็นยังไงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน และวันนี้ไม่ได้มีมาให้แค่กำลังใจ มีความรู้ ความลับ ความจริง มาฝากคุณที่รักทุกคนด้วย … ฝากมาพร้อมกับความปรารถนาดีที่หวังว่าจะช่วยให้คุณๆที่รัก

เกิดความเข้าใจถึง เหตุ และ ผล ของความรัก ที่แต่ละคนเผชิญอยู่ สำหรับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้ว ก็จะได้มั่นใจและดูแลความรักของตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ส่วนใครที่ความรักยังไม่น่ารักสวยงาม เราก็จะได้เข้าใจว่า

สาเหตุที่เรามองไม่เห็น ที่อยู่ใต้น้ำ ที่ซ้อนอยู่ลึกๆจากในอดีต ที่ส่งผลต่อความความเป็นไปนั้น มีเหตุมาจากอะไร แล้วก็จะได้แก้ไข ปรับเปลี่ยน ให้เป็นความรัก ความสุข ความดีงาม ที่ควรจะเป็น อย่างมั่นคงและยั่งยืน

@pinterest

มี 2 ประการ ที่ต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดๆ และให้ตรงตามความเป็นจริง คือ   1.ผลที่ดี ต้องเกิดจาก …  2.เหตุที่ดี

ดังเรื่องราวความรักของ พระโพธิสัตว์ กับ พระนางพิมพา ที่ทรงเป็นคู่รัก คู่ครองกันมาตลอด นับตั้งแต่ได้ภพกันในชาติแรก ที่พระนางพิมพา เป็น ดรุณพรามณี ชื่อ สุมิตตา พระโพธิสัตว์

พระชาตินั้น ชื่อ สุเมธดาบส ( พระชาติที่ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้า ว่าอีก 4 อสงไขย กับอีก แสนมหากัปสุเมธดาบส จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ) … ในเส้นทางความรักของทั้ง 2 พระองค์

มีพบ มีทุกข์เพราะพลัดพรากจากกัน เหมือนคู่รักอื่นๆ แต่ไม่ว่าจะพบ จะจาก จะพลัดพรากหรือเป็นทุกข์อย่างไร สิ่งสำคัญอันเป็นหัวใจรักของทั้ง 2 คือ พระองค์จะส่งเสริมซึ่งกันและกันในการสร้างบุญสร้างบารมี

โดยไม่ย่อท้อ ด้วยจิตใจที่ใฝ่ในกุศลในคุณงามความดีเสมอกัน ไม่มีความโกรธเคือง ไม่มีแม้แต่สายตาที่มองดูกันด้วยความไม่พอใจ มีน้ำใจที่มั่นคงต่อกัน… ทั้งสองพระองค์จึงเป็นคู่กัลยาณมิตร เป็นคู่รัก เป็นคู่ครอง

เป็นคู่ชีวิต เป็นลมหายใจซึ่งกันและกัน กระทั้งถึงพระชาติสุดท้าย ที่ต่างเมื่อมีบุญมีบารมีเต็มเปี่ยม พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และพระนางพิมพา ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ หมดกิเลิส พ้นทุกข์

เข้าสู่พระนิพพาน อันเป็นสันติสุขนิรันดร์ … นี่ คือ คู่รัก ที่เป็นคู่แท้ ที่เรียกกันว่า คู่บุญคู่บารมี อย่างแท้จริง

@youtube

ถึงตรงนี้ อย่าพึ่งท้อซะก่อนนะคะว่า โอ้!…อันตัวเราคงไม่ได้ขนาดนั้นหรอก, อย่าไปสร้างprogramความคิดแบบนั้น(เดี๋ยวมันจะได้อย่างที่คิด อันนี้ช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะ) …

ทุกอย่างเป็นไปได้! ถ้ารักษาถูกจุด ให้ยาถูกโรค เกาโดนที่คัน! มันแก้ได้! Lifecumentary รับประกัน!

ประการแรก ต้องเข้าใจก่อนว่า เหตุที่ทำให้ คนสองคนรักกันนั้น จริงๆ มันมาจากอะไร  ( อย่างน้อยก็จะได้เข้าใจว่าทำไมเคมีเขากับเราไม่เข้ากัน ไม่คลิกกัน!

(ถ้ารักกันจริง ก็จะได้แก้โครงสร้างทางเคมีให้คลิกกันได้!) หรือ จะได้ไม่ดราม่าน้อยอกน้อยใจตัวเอง หรืออย่างมากก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายแย่งชิงให้เปลืองพลังงานชีวิต )

ในสมัยพุทธกาล, มีผู้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าปรากฏใน สาเกตชาดกที่ ๗ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ว่า

“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ พอเห็นกันเข้าก็เฉยๆ หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส” ( มีใจรักกันทันทีง่ายดาย : admin)

พระพุทธองค์จึงทรงแสดงเหตุที่ทำให้หญิงชายรู้สึกรักกันไว้ ดังนี้ว่า “ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ

1.ด้วยการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน เคยเป็นมารดาบิดา ธิดาบุตร พี่น้องชาย พี่น้องหญิง สามีภรรยา หรือเคยเป็นมิตรสหายกัน เคยอยู่ร่วมเคียงกันมา  ความรักความผูกพันนั้นย่อมไม่ละ คงติดตามไปแม้ในภพอื่น

( หรือ ที่เราคุ้นๆ กันดีว่า บุปเพสันนิวาส )

2.ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบันชาติ ( ประการนี้, หลายคนมีความหวังได้ คือ สร้างรักดีๆขึ้นใหม่เลย !)

เมื่อเจอคู่แล้ว, ลักษณะของคู่มีกี่แบบบ้าง ?

@herbalhouse

เนื้อคู่ คือ หญิงชายที่เคยเป็นคู่ครองกันมาในอดีตชาติ แต่ในชาติภพปัจจุบันอาจเป็นหรือไม่ได้เป็นคู่ครองกันก็ได้

คู่รัก คือ คู่หญิงชายที่มีใจรักกัน ปฏิบัติต่อกันในฐานะคู่รัก แต่ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน

คู่ครอง คือ หญิงชายที่ตกลงอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันในชาติภพปัจจุบัน

คู่แท้ คือ หญิงชายที่เป็นเนื้อคู่กัน เคยอยู่ร่วมกันในอดีตมามากกว่าคนอื่นๆ หญิงชายแต่ละคนอาจมีคู่แท้ได้หลายคน และเช่นเดียวกับเนื้อคู่ คือ คู่แท้อาจจะไม่ได้เป็นคู่ครองกันในชาติปัจจุบันก็ได้

หากทั้งสองฝ่ายไม่ได้มาเกิดร่วมกัน หรือทั้งสองฝ่ายมีวิบากจากอกุศลกรรม(บาป)มาตัดรอน

คู่เวรคู่กรรม คือ หญิงชายที่ได้เป็นคู่ครองกันในปัจจุบัน แต่เนื่องจากเหตุที่ทำให้ต้องมาครองคู่กันนั้นเกิดจากเคยทำอกุศลกรรมร่วมกันไว้ในอดีต จึงต้องมารับวิบากกรรมร่วมกัน

หรือเคยพยาบาทกันมาก่อนในอดีต จึงต้องมาอยู่ร่วมกันตามแรงพยาบาทนั้น คู่ประเภทนี้มักจะมีเหตุให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน ขัดอกขัดใจกัน อยู่ด้วยกันด้วยความทุกข์ ไม่มีความสุข

( วิธีแก้ไข คือ ชาติปัจจุบันต้องอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ไม่ผูกเวรกันต่อ และต่างคนก็แก้ไขวิบากกรรมนั้นด้วยการสั่งสมบุญ เช่น ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา แล้วอธิษฐานว่าด้วยบุญนั้นๆ

ขออุทิศส่วนกุศลให้คู่เวรคู่กรรม แล้วก็อธิษฐานให้ตัวเองได้พบเจอคนที่ดี )

คู่บุญคู่บารมี คือ หญิงชายที่เป็นเนื้อคู่กัน เคยอยู่เป็นคู่ครองกันมากมากกว่าคู่อื่น และมีความตั้งใจที่จะเกื้อหนุนเป็นคู่ครองกันไป ส่งเสริมการทำความดี การสั่งสมบุญสั่งสมบารมีของกันและกัน

จนกว่าคู่ของตนจะสำเร็จในธรรมที่ปรารถนา ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังเช่นคู่ของพระโพธิสัตว์กับพระนางพิมพา

ครานี้ อดีต ที่เป็นมาอย่างไรก็มีความสำคัญในส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ณ ปัจจุบันนี้  ที่เราสามารถแก้ไข ทำให้ชีวิตดีได้! ฉะนั้น ใครที่กำลังมีความรัก มีคู่รัก มีคู่ครอง หรือ จะมี…

คุณสมบัติ 4 ประการนี้ ซึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ คือ สิ่งที่จะทำให้ ความรักของคุณเป็นความรักที่ดี เป็นความรักแท้ และประสบความสุข ความสำเร็จได้ ได้แก่

@วรรณคดีไทย

1.มีศรัทธาเสมอกัน

ไม่ใช่แค่การมีความเชื่อศรัทธาในศาสนาเดียวกัน, แต่หมายถึง การมีสัมมาทิฏฐิ ศรัทธาในความจริง ความดีงามเหมือนกัน (เพราะบางความเชื่อความศรัทธาก็ไม่ได้เอื้อให้ความรักเป็นไปในทิศทางที่งดงาม,

ตรงข้ามออกจะเป็นไปในทางคู่เวรคู่กรรมซะมากกว่า!)  ฉะนั้น คำว่า ศรัทธา ในที่นี้ ต้องอยู่บนฐานของความเห็นที่ถูกต้อง ที่ดี ที่เป็นจริงของชีวิต เพื่อว่าทั้งสองคนจะได้ปฏิบัติต่อชีวิตและความรัดของตัวเอง

ได้ถูกทางว่าควรจะไปทางไหนอย่างไร ควรจะส่งเสริมกันอย่างไร เพื่อให้ชีวิตและความรัก มีความปลอดภัย มีความสุข  และประสบความสำเร็จ เหมือนคู่รักแท้ สุเมธดาบส และ ดรุณพราหมณีสุมิตตา

2.มีศีลเสมอกัน

ฝ่ายหนึ่งเป็นคนดี แต่อีกฝ่ายนิสัยพาลนักเลง ไปด้วยกันลำบาก ไม่รอดแน่นอน ทองคำ กับ ถังขยะ ยังไงก็ไม่เข้ากัน! ฉะนั้น ต้องมีศีล เพราะเมื่อต่างก็เคารพในศีล ย่อมไว้วางใจกันได้ เชื่อมั่นกันได้

ว่าต่างก็ซื่อตรงต่อกัน เพราะศีล ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่จะช่วยคุ้มครองชีวิตของตัวเอง และคนที่รัก ให้มีชีวิตที่ปลอดภัย จากภัยทั้งหลายได้รอบด้าน เป็นความดีที่จะส่งให้คนทั้งสอง แม้ละจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า

ก็สามารถไปพบกัน เป็นคู่รักคู่ครองกันต่อไป ด้วยกำลังของความดีแห่งศีลที่มีเท่ากัน หรือถ้าไม่ได้พบคนเดิม ไปพบคนใหม่ ก็เป็นคนที่ดีมีศีลด้วยกัน ชีวิตและความรัก ก็มีความสงบสุข ได้ คือ กล่าวได้ว่า ผู้มีศีล

ย่อมมีความสุข ทั้งในปัจจุบันชาติ และ ในชาติเบื้องหน้า

3.มีจาคะ เสมอกัน

คือ มีน้ำใจ ในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ เหมือนกัน คำว่าให้ เสียสละ เช่น ให้ความช่วยเหลือ ให้สิ่งของ ให้ทรัพย์ ทั้งแก่หมู่ญาติ และสังคม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำว่า เสียสละ หมายถึง เสียสละความสุขส่วนตัว

เพื่อทำสิ่งที่ดีให้คนที่ตัวเองรัก (และผู้อื่นด้วย, ไม่ใช่นับแต่คนที่ตัวเองรัก อันนี้อาจเอียงไปทางเห็นแก่ตัวได้) … โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จัก สละอารมณ์ที่ไม่ดี สละอารมณ์ไม่พอใจ ขุ่นมัว ทั้งหลาย … ถ้าสละได้ แปลว่า

ให้อภัยกันได้ เข้าใจกันได้ ความรัก ก็จะมั่นคงเข้มแข็งและยิ่งงดงามยิ่งขึ้นไป … ความเป็นผู้ให้ และเสียสละนี้ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อมนำไปสู่ความไม่ลงรอย เกิดความขัดแย้ง

บาดหมางและห่างเหิน กันในที่สุดได้ เพราะฉะนั้น คุณธรรมประการนี้ สำคัญ!

4.มีปัญญาเสมอกัน

คำว่า ปัญญา ในที่นี้ ไม่ใช่ ความรู้ความสามารถทางโลก แต่หมายถึง ความเข้าใจใน “ธรรม” เสมอกัน ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต เมื่อรู้เข้าใจดีแล้ว ย่อมหมายถึง

การเป็นคนคิดถูก พูดถูก ทำถูก เป็นคนคิดดี พูดดี ทำดี  ซึ่งปัญญาในประการนี้ จะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา

@chillpainai

เราจะเห็นได้ชัดว่า คุณสมบัติทั้ง 4 ประการนั้น แต่ละประการต่างเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน  คือ เมื่อมีศรัทธา ก็ย่อมมีศีล เมื่อศีล ย่อมสามารถตั้งตนในฐานะของผู้ให้มีความเสียสละได้

และคุณสมบัติทั้ง 3 ประการนั้น ย่อมส่งผลให้เกิดปัญญา ปัญญาก็ส่งเสริมให้ศรัทธานั้นเลื่อมใส ยิ่งขึ้นไป แล้วก็ส่งผลต่อคุณสมบัติอื่นมีมากขึ้น เติบโต แกร่งกล้า งดงาม ยิ่งขึ้นๆ

เมื่อในปัจจุบันมีความสุขแล้ว, … อนาคตชาติต่อไป จะเป็นอย่างไร ? จะพบรักกันอีกไหม ?  พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเหตุปัจจัยไว้ใน สมชีวิสูตรที่ ๑ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย

จตุกกนิบาต ดังนี้  “ดูกร คฤหบดีและคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพไซร้ ทั้งสองพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน

ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน

ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว  ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์

เพลิดเพลินใจอยู่ในเทวโลก”

@totalsororitymove

ก็คือ หากคู่เรามั่นใจในคุณธรรมดังกล่าวว่า ต่างฝ่ายก็มีคุณสมบัตินั้นเสมอกัน ก็หวังได้ว่าได้พบกันแน่นอน และถ้ายิ่งตั้งจิตอธิษฐานร่วมกัน ก็ยิ่งชัวร์! แต่! การตั้งความปรารถนา หรือ การอธิษฐานให้ได้พบรักกัน

เป็นคู่กันในชาติหน้า โดยไม่พิจารณาคุณธรรม คุณสมบัติ ของอีกฝ่ายเลยนั้น เป็นอันตรายอย่างยิ่ง! … เรียกว่า เอาอารมณ์ความรู้สึกใคร่เสน่หา เป็นตัวตั้ง! สิ่งนี้ทำให้ชีวิตผิดพลาดมานักต่อนัก เพราะถ้า

คุณธรรมความดี ไม่เท่ากัน! อำนาจของการตั้งความปรารถนาอธิษฐานไว้ จะทำให้ได้มาพบกัน แต่อยู่ในสถานะที่แตกต่างกัน เช่น คนหนึ่งรวยมาก คนหนึ่งยากจน ไปเกิดกันคนละฐานะนี้ก็เกิดปัญหาดราม่า

ตามมาอีกมาก! หรือ คนหนึ่งฉลาดมาก แต่อีกคนไม่เอาไหน! ก็กลายเป็นภาระของอีกฝ่าย โดยที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น! บางคนเกิดในตระกูลสูง  แต่อีกคนเป็นโจร แบบนี้ก็มี(สมัยพุทธกาล) …

*** แต่ที่แย่ที่สุด คือ อีกฝ่ายเกิดเป็นคน แต่อีกฝ่ายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน … ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มีปรากฎตั้งแต่สมัยโบราณ กระทั้งถึงปัจจุบันก็มี จากที่เรามักได้เห็นข่าวว่า มีคนแต่งงานกับสุนัขบ้าง แต่งงานกับงูบ้าง

เป็นต้น เพราะฉะนั้น การจะตั้งความปรารถนาร่วมชีวิตกับใคร ให้ดูคุณสมบัติ คุณธรรม ความดี ของเขา ของเรา ให้ดี!

@eavisa

ถึงตรงนี้ คงพอได้คำตอบกันแล้วนะคะว่า ทำไม อาการความรัก จึงเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ หลากหลาย ทำไมจึงไม่เจอรักแท้ และ อย่างน้อยหรือมาก ทุกคนได้รู้แล้วว่า รักแท้ นั้นมีอยู่จริง

และวิธีการที่จะทำให้ได้รักแท้ก็มีอยู่ !  เห็นที่ไปที่มาชัดแล้วนะคะ ว่า ความรัก ออกแบบได้!

Lifecumentary เป็นกำลังใจให้กับคุณๆ ทุกคน ทุกคู่ ให้มีกำลังใจที่ดีในการสร้างชีวิต สร้างความรักที่ดี มีความสุข และประสบความสำเร็จ ตลอดไปนะคะ ^^

lifecumentary เรียบเรียง

ขอบคุณข้อมูล  นางแก้วคู่บารมี,  Dhammajak.net

@puuungkoreaartist
Facebook Comments