“พฤติกรรมผิดปกติ”ที่ถูกเข้าใจว่า “ปกติ” ส่งผลร้ายอย่างไร? รู้แล้วรีบแก้ไขก่อนร้ายแรงกว่านี้! ?!

ความโหดร้ายรุนแรง ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับมนุษย์โลกนี้!  ทำให้อยากนำเรื่องธรรมดาๆ นี้มาเล่าอีกครั้งหนึ่ง (หรือหลายครั้งต่อๆไป ^^) นั้นก็คือ เรื่องของ …

“ศีล” …ว่าแล้ว,  ในโลกปัจจุบันหลายคนเห็นหรือได้ยินคำนี้แล้ว อาจจะขมวดคิ้ว แล้วก็หันหน้าหนี อาจเกิดอาการยากๆยุ่งๆเบื่อๆเซงๆขึ้นมาในหัวจิตหัวใจ ให้รู้สึกว่าชีวิตหมดสนุก!

จริงๆ แล้ว “ศีล” คือ ความเป็นมนุษย์ปกติ ! ไม่ใช่คุณสมบัติ หรือ คุณธรรม สูงส่งซับซ้อนอะไรซะจนคนเราจะทำไม่ได้! แต่เพราะทุกวันนี้ โลกมันกลับหัวกลับหาง คือ มนุษย์ทำผิดศีล ! จนเป็นเรื่องปกติ!

แต่เอาละ,ไม่ว่ามันจะอย่างไร … วันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่า “ความผิดที่คนเราทำจนเป็นปกติ” … จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติอย่างไรแก่ตัวผู้กระทำ

@togetheroncampus

ผิดศีลข้อ ที่ 1 ( ปาณาติปาตา เวระมะณี ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ )

การฆ่าสัตว์(รวมคนด้วย) ด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ตายแล้วต้องไปเกิดในนรก พ้นจากนรกก็มาเกิดเปรต เป็นสัตว์เดรัจฉาน หรืออสูรกาย แม้วิบากกรรมเริ่มเบาบางลงมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีก

ก็จะได้รับผลจากเศษวิบากกรรมที่ผิดศีลข้อ1 เช่น

@trangstory

1. เป็นคนทุพพลภาพ, รูปไม่งาม, กำลังกายอ่อนแอ, เฉื่อยชา, ขี้ขลาด  2. เป็นคนที่ถูกผู้อื่นฆ่า(ถ้ากรรมไม่หมด) หรือฆ่าตัวเอง

3. มีโรคภัยต่างๆ เบียดเบียน ความเจ็บป่วยทั้งหลายที่มนุษย์เป็นอยู่ตั้งแต่เบาไปหาหนัก เป็นไข้ เป็นหวัด ภูมิแพ้ ความดัน หลอดเลือด หัวใจ เบาหวาน มะเร็งต่างๆ…ปอด ตับ ไต ลำไส้ ฯลฯ

ส่วนคนที่อาจจะไม่ถึงกับลงมือทำร้ายหรือฆ่า แต่เป็นคนโกรธง่าย โมโหร้าย แค้น พยาบาท จะเป็นโรคผิวหนัง เช่น เป็นโรคสิว มีฝ้า ด่างดำ เป็นกลากเกลื้อน ไปจนถึง โรคสะเก็ดเงิน รักษาไม่หาย หรือ ด่างขาว ฯลฯ

บางคนก็อาจพิการตั้งแต่เกิด เพราะเวรปาณาติปาตาจากอดีตชาติ  บางคนมีลูกพิการ ไม่สมประกอบ เพราะเป็นคนใจร้าย ขาดเมตตา กรรมตามส่งผลกับแก้วตา ดวงใจ

@goodhealthLannahospital

5. ความพินาศเกิดกับบริวาร ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีความสงบสุข   6. เกิดเป็นคนอายุสั้น (ตายตั้งแต่อายุยังน้อย) และส่งผลติดต่อกันหลายชาติ

@commondreams

ผิดศีลข้อ 2 (อะทินนาทานา เวระมะณี ข้าพเจ้า จะไม่ลักทรัพย์)

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า อทินนาทาน อันบุคคลเสพ(ประพฤติ)แล้วทำจนเป็นปกติ กระทำให้มากแล้ว ย่อมทำให้ไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรต หรืออสูรกาย วิบากแห่งอทินนาทาอย่างเบาบางที่สุด

ย่อมยังความพินาศแห่งโภคะให้เป็นไปแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์มีสมบัติก็ต้องพินาศ เมื่อมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้รับผลจากเศษวิบากกรรมต่อ เช่น

@youtube

1. เป็นคนด้อยด้วยทรัพย์, ยากจน, อดอยาก  2. ไม่ได้สมบัติที่ตนต้องการ, หาทรัพย์ได้ด้วยความยากลำบาก หรือหาไม่ได้เลย ! 3. แม้ทำธุรกิจ ค้า ขาย ก็ขาดทุน ล้มละลาย มีเหตุให้ทรัพย์พินาศหายไป

4. ทรัพย์พินาศเพราะภัยภิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ราชภัย โจรภัย เป็นต้น

@fangnapost

ผิดศีลข้อ 3 ( กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี ข้าพเจ้า จะไม่ประพฤติล่วงประเวณี )

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลเสพแล้ว ทำผิดแล้วย่อมยังทำให้ตกนรก พ้นจากนรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน เป็นเปรต หรือ อสูรกาย เมื่อวิบากกรรมเริ่มเบาบางลงมีโอกาสได้เกิดเป็นมุษย์

ก็ยังจะต้องรับผลเศษแห่งวิบากกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่อีก เช่น

1. มีผู้เกลียดชังมาก มีผู้ปองร้ายมาก   2. ขัดสนทรัพย์, ยากจนอดอยาก  3. ต้องเกิดเป็นหญิง, เกิดเป็นกระเทย เกิดเป็นคนผิดปกติทางเพศ คือ ไม่ใช่ชายจริง หรือ หญิงแท้

4. ถ้าเกิดเป็นผู้ชาย ก็จะเกิดอยู่ในตระกูลต่ำ, ได้รับความอับอายเป็นอาจิณ  5. ร่างกายไม่สมประกอบ  6. มากไปด้วยความวิตกกังวล, เศร้าหมอง, หมกหมุนในกามคุณ, ใจไม่มีพลัง

7. มีเหตุให้พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก, ความรักถูกแย่งชิงถูกทำลาย, ไม่สมหวังในความรัก,   8. เป็นโรคร้ายทางระบบเพศสืบพันธุ์

@เรื่องจริงผ่านจอ

ผิดศีลข้อ 4 ( มุสาวาทา เวระมะณี ข้าพเจ้า จะไม่พูดเท็จ )

ถ้าไม่เว้นจากมุสาวาท หรือพูดเท็จ หยาบคายเป็นปกติจะเกิดอะไรขึ้น….พระพุทธเจ้าตรัสว่า มุสาวาทอันบุคคลทำแล้ว ย่อมทำให้ไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรต หรืออสูรกาย

ผลจากการทำบาปด้วยคำพูดอย่างเบาที่สุด คือ จะทำให้แตกแยกทะเลาะกับมิตรสหาย  การกล่าวมุสาวาทแล้วจะได้รับผล 2 ขั้น คือ

1. ได้รับผลใน ปฏิสนธิกาล คือ เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรตวิสัย

2. ได้รับผลใน ปวัตติกาล คือ หลังเกิดแล้ว และผลที่จะได้รับในปวัตติกาลนี้ จะครบองค์ประกอบที่ผิดหรือไม่ก็ตาม ถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะได้รับผลร้ายอีก เช่น

1. พูดไม่ชัด  2. ฟันไม่เป็นระเบียบ, หรือ ได้รับความทุกข์ความเจ็บป่วยเพราะลักษณะของฟันที่ไม่ปกติ  3. ปากมีกลิ่นเหม็นมาก, เป็นโรคในช่องปาก  4. ไอตัวร้อนจัด

5. ตาไม่อยู่ในระดับปกติ เช่น ตาเอียง ตาเขเหล่   6. บุคลิกท่าทางไม่สง่าผ่าเผย ประหม่า ขาดความมั่นใจ  7. จิตไม่มั่นคงคล้ายคนวิกลจริต เป็นคนหวั่นไหววอกแวก หวาดระแวง

ผิดศีล 5 ( สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี ข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุรายาเมาทุกชนิด )

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย ตายแล้วต้องไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรต หรืออสูรกาย แม้หมดกรรมจากนรก เปรต อสูรกาย ได้มาเกิดเป็นมนุษย์

ก็จะยังมีเศษของกรรมที่ต้องรับอีก เช่น

1. ทรัพย์ถูกทำลายด้วยเหตุต่างๆ   2. มีเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางตลอด   3. มีโรคภัยต่างๆ เบียดเบียน  4. เสื่อมเกียรติ, หมดยางอาย  5. เป็นคนปัญญาเสื่อมถอยหรือพิการทางปัญญา (คนบ้าใบ้ปัญญาอ่อน)

วิธีแก้ไขง่ายๆ แบบหนามทิ่มเอาหนามบ่ง ก็คือ มนุษย์ก็ต้องหันกลับมาประพฤติตัว คิด พูด ทำ ตามหลักของ “ความเป็นมนุษย์ปกติ” 5 ประการ! แค่ 5 หลัก เท่านี้ก็จะสามารถแก้ไข… โรคภัยความเจ็บป่วยสารพัดทั้งหมด!

ความยากลำบากในชีวิต, ความพิการผิดปกติไม่หล่อไม่สวยไม่งามไม่สมบูรณ์ของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์! และถูกต้องตรงต้นตอของสาเหตุทั้งปวงได้อย่างหมดจด!

ทำให้มนุษย์มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ได้อย่างแท้จริง!

@dhammathai.org

ถึงตรงนี้แล้ว, เราจะพบว่า สิ่งที่เราเข้าใจ กับ เหตุผลของความจริง หลายสิ่งมันคนละอย่างกัน และ หลักของความจริงก็ไม่แคร์ด้วยว่า เรามีเหตุผลในความคิดความเชื่อของเรายังไง

ความจริงมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างตรงไปตรงมาและอย่างชัดเจนตั้งแต่สร้างโลก กระทั้งถึงเวลานี้! ไม่ว่าจะเป็นยุคม้าเร็วส่งสาร หรือ ออนไลน์ทันใจ!

มาช่วยกันส่งต่อ ข้อมูลเพื่อสันติไปให้กับเพื่อนๆร่วมสังคมของเราช่วยกันดีไหมคะ ?  เพราะ… การให้ธรรมะ…ชนะการให้ทั้งปวง แบ่งปันข้อความนี้ต่อ ผู้ส่งต่อย่อมได้อานิสงส์มากเท่าเทียมกัน

เสมือนส่งต่อแสงสว่างจากเทียนเล่มหนึ่งสู่อีกเล่มหนึ่ง …  ขอขอบคุณและขอสาธุการในการแชร์อันเป็นกุศลนี้ ^^

Lifecumentary เรียบเรียง

ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก มิตรแท้ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

Facebook Comments