สารจากผลึกน้ำ “ภาษาสร้างตัวตนของคุณ” อยากเป็นแบบไหนพูดแบบนั้น !

วาจาสุภาษิต หรือ ถ้อยคำที่ เป็นความจริง มีประโยชน์ ถูกกาลเทศะ และออกมาจากจิตใจที่ดี เป็น 1 ในมงคลชีวิต 38 ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้,

และเป็น 1 ในคุณธรรม 4 ประการ ของ สังคหวัตถุธรรม, คุณสมบัติของคน ที่จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันของมนุษย์มีความร่มเย็นเป็นสุข

คำพูดดีๆจากปาก จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จ ได้รับความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ก็เพราะอาศัยวาจาที่ดีและเฉลียวฉลาด แต่ก็เพราะคำพูดที่ออกจากปากเช่นกัน,แม้เพียงคำเดียว  ที่ไม่สร้างสรรค์

บางครั้งแม้แต่ชีวิตก็ยากจะรักษาไว้ได้  …  ในเมืองจีนมีคำกล่าวว่า ถ้าเรายืนด่าต้นไม้ 7 วัน ต้นไม้นั้นจะยืนต้นตายในไม่ช้า ถ้าพูดคุยด้วยวาจาไพเราะ ต้นไม้นั้นจะงอกงาม เพราะพลังความคิดในคำพูดนั้น

จะส่งพลังด้านบวกหรือด้านลบต่อต้นไม้ … ในประเทศญี่ปุ่นก็มีความเชื่อว่าคำพูดมีพลังงานแห่งจิตวิญญาณจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ดร.มาซารุ อิโมโตะ ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงอย่างชัดเจน จากการทดลองความสัมพันธ์ของน้ำกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ภาษาที่ไพเราะสุภาพ กับ ภาษาที่หยาบคาย ดนตรีที่นุ่มนวล

เสียงสวดมนต์ ดนตรีที่รุนแรง ต่างๆเหล่านั้น  มีผลต่อรูปร่างหน้าตาของผลึกน้ำอย่างชัดเจน ความรู้จากการทดลองดังกล่าวมีผลต่อมนุษย์อย่างใหญ่หลวง เพราะในร่างกายของมนุษย์เองมี “น้ำ” เป็นองค์ประกอบ

มากถึง 70% … ! นั้นหมายความว่า สิ่งแวดล้อม การพูด การฟัง การจะรับอะไรเข้ามา  ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่กลายมาเป็น “ตัวตนของเรา” ทั้งนั้น เราไปดู ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับน้ำจากการทดลองต่างๆ กันค่ะ

ดร.มาซารุ เก็บตัวอย่างน้ำจากทั่วโลก จากแหล่งน้ำหลากหลายสภาพแวดล้อม ทั้งน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี หรือน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติพบว่า น้ำที่มาจากแหล่งน้ำสกปรกและมีสารปนเปื้อน

ผลึกจะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม ส่วนน้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติจะมีผลึกที่สวยงาม

ท่านได้ทดลองการเปลี่ยนไปของผลึกน้ำต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างเช่น การเปิด บทสวดมนต์ เพลงคลาสสิก การเปิดเพลงร็อค และเพลงแนวอื่น ๆ จากนั้นก็ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูผลึกน้ำ ปรากฏว่า

น้ำที่ได้ฟังบทสวดมนต์ เพลงบรรเลงคลาสสิกที่ไพเราะจะมีผลึกน้ำที่สวยงาม ส่วนน้ำที่ฟังเพลงร็อค Heavy Metal ผลึกน้ำจะไม่สวยงาม ไม่เป็นรูปทรง

ดร.มาซารุ ยังบอกอีกว่า ไม่ใช่แค่เสียงเพลงเท่านั้น ตัวอักษรก็สามารถส่งผลต่อผลึกน้ำได้ โดยการทดลองนำข้อความดี ๆ และข้อความหยาบคาย เขียนใส่กระดาษและนำไปแปะที่หลอดทดลอง

โดยหันด้านที่เขียนติดกับหลอดทดลอง ผลปรากฏว่า ผลึกน้ำที่ติดข้อความดี ๆ มีลักษณะที่สวยงามเป็นรูปทรง ต่างจากผลึกน้ำที่ติดกับคำหยาบผลึกน้ำจะไม่เป็นรูปร่างและยังดูน่ากลัวด้วย

 

ดร.มาซารุ ได้สรุปว่า คำพูดใดๆ จะส่งผลต่อมนุษย์เรา คำพูดดี ซึ่งมีคลื่นความถี่สูง จะส่งผลให้เราเบิกบาน แจ่มใส มีความสุข ในทางกลับกันคำพูดไม่ดี ซึ่งที่คลื่นความถี่ต่ำ ก็จะส่งผลให้เราหดหู่

อารมณ์เครียด เศร้าหมอง  ฉะนั้น, ความรู้สึกว่าเราชอบหรือไม่ชอบใคร หรือสิ่งใดๆ นั้นเป็นผลมาจากความถี่ที่สอดคล้องกัน เราอาจถูกดึงดูดเข้าหาบางสิ่งบางอย่าง สถานที่ หรือผู้คน เพราะความถี่ของสิ่งนั้นๆ

สอดรับกับความถี่ในตัวเรา

ในหนังสือ “สุดยอดเดอะซีเครต” (The Meta Secret) ได้กล่าวถึงพลังนี้ว่าเป็นไปตามกฎแห่งการสั่นสะเทือน ซึ่งเชื่อมโยงกับกฎแห่งแรงดึงดูด การสั่นสะเทือนทางอารมณ์จะดึงดูดเอาแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์

ที่คล้ายกันเข้ามา โดยยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีใครชมเชยคุณด้วยความจริงใจ คุณจะรู้สึกดี แต่ถ้าใครมาแผดเสียงใส่ คุณก็คงโต้ตอบกลับแบบเดียวกันหรือในใจก็อาจมีอารมณ์ขุ่นมัวเช่นกัน

นอกจากคำพูดและอารมณ์แล้ว คลื่นพลังจากการสั่นสะเทือนในรูปแบบอื่นๆ ยังส่งผลต่อตัวเราเช่นกัน เช่น การสั่นสะเทือนจาก เครื่องทำความร้อน เครื่องใช้อิเลคทรอนิคส์ ตู้เย็น หลอดไฟฟ้า ทุกสิ่งมีการสั่นสะเทือน

ตลอดเวลาเพียงแต่เราอาจไม่รู้สึก แต่การสั่นสะเทือนเหล่านี้จะส่งผลให้เราอ่อนเพลีย อารมณ์หงุดหงิดง่าย ไม่มีสมาธิในการทำงาน เพราะคลื่นความถี่ต่ำๆ จากสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมามีผลต่อคลื่นในตัวเรานั่นเอง

ในทางกลับกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติจะส่งคลื่นที่ส่งผลให้เรารู้สึกสบายและมีความสุข

พลังด้านบวก และพลังด้านลบที่มีอยู่ในตัวเรา จะส่งผลต่อผู้คนรอบข้างเช่นกัน ถ้าอยากมีความสุขและอารมณ์แจ่มใส ขอให้คิดสิ่งดีๆ พูดสิ่งที่ดีๆ และกระทำในสิ่งที่ดีออกมาด้วย สิ่งเหล่านั้นจะส่งพลังบวกออกไป

ซึ่งจะดึงดูดความดีให้เข้ามาหาเรา หลีกเลี่ยงฟังคำด่าทอ ส่อเสียด ความคิดลบๆ ทั้งหลาย ความคิดที่มองโลกในแง่ร้าย ตลอดทั้งอาการกิริยาที่ไม่สุภาพเหมาะสม ซึ่งจะส่งพลังด้านลบให้แก่ชีวิตของคุณได้

ขอให้คุณมีพลังบวกและสดใส

lifecumentary เรียบเรียง

Source :  Daily rabbitOknation

Facebook Comments